30/11/22  Tin tức - Sự kiện  2
Hiệu quả của buổi sinh hoạt chuyên môn cum môn Tiếng Anh
 26/10/22  Tin tức - Sự kiện  30
        Tổ khối 1 thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề nghiên cứu bài học, năm học 2022-2023. 
 12/10/22  Tin tức - Sự kiện  30
HỘI NGHỊCÁN BỘ - VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN.
 23/09/22  Tin tức - Sự kiện  36
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề năm học 2022-2023. Tổ khối 2 + 3 trường TH số 1 Mường Mươn đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề Tiếng Việt lớp 3 theo CTPT 2018 .