BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN

PHÒNG GD & ĐT MƯỜNG CHÀ                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số......./BC-THS1MM                                                                                                                Mường Mươn, ngày 29 tháng 05 năm 2020

 

BÁO CÁO

VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2019- 2020

 

Thực hiện công văn số 353/UBND- VP ngày 03 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà về việc khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thực hiện công văn số 461/PGD ĐT ngày 03/09/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục tư tưởng chính trị và công tác học sinh sinh viên năm học 2019 -2020

Đơn vị trường TH số 1 Mường Mươn báo cáo về công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường cụ thể như sau :

I. Đối với học sinh

1. Về chương trình giáo dục đạo đức đối với học sinh

a. Công tác quản lý, chỉ đạo việc giảng dạy môn học

*) Giáo dục đạo đức là một trong những mục tiêu của giáo dục phổ thông, điều này đã được xác định rõ trong văn bản "Luật giáo dục" có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 : "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân ; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".  Để có được nhận thức đúng cần phải có đạo đức, đạo đức con người không phải có sẵn mà phải được giáo dục như Bác Hồ đã nói: "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên".

Xuất phát từ thực tế của trường Tiểu học số 1 Mường Mươn nói riêng và giáo dục cả nước nói chung, chúng tôi thấy vị trí của môn học giáo dục đạo đức học sinh trong tổng thể chương trình giảng dạy ở các nhà trường phổ thông là vô cùng quan trọng. Đối với bậc Tiểu học môn học đóng vai trò quan trọng trong giáo dục đạo đức học sinh là bậc học nền tảng để các em tiếp tục học lên các cấp học khác, ngoài ra vấn đề này còn được lồng ghép trong các môn học khác như tiết Chào cờ, Sinh hoạt lớp, NGLL,…rèn luyện các phẩm chất, các năng lực cho học sinh thong qua nội dung các môn học, qua các hoạt động giáo dục hàng ngày

*) Về công tác quản lý giáo dục đạo đức được BGH nhà trường xây dựng trên cơ sở phân tích thực trạng giáo dục đạo đức trong năm học của trường, địa phương; xác định điều kiện giáo dục như cơ sở vật chất, tài chính, quỹ thời gian, sự phối hợp với lực lượng giáo dục trong trường và ngoài trường. Hầu hết CBQL và giáo viên nhà trường đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh khi cho ở mức độ rất quan trọng với các nội dung: Giáo dục đạo đức để phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh và giáo dục đạo đức nhằm phát triển và hoàn thiện nhân cách cho học sinh.

*) Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, BGH đã chỉ đạo cho các bộ phận trong nhà trường thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm việc giáo dục đạo đức diễn ra đúng hướng, đúng kế hoạch, tập hợp và phối hợp các lực lượng giáo dục sao cho đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là chỉ đạo, bố trí giáo viên giảng dạy được đào tạo đúng chuyên môn.

b. Chương trình giảng dạy “giáo dục đạo đức” cho học sinh

*) Chương trình giảng dạy môn Đạo đức trong trường Tiểu học được phân phối thống nhất đối với cả 5 khối lớp là 1 tiết / tuần, 35 tiết / năm học.

*) Nội dung chương trình, nhìn chung đã bám sát yêu cầu giáo dục đạo đức cho học sinh, có gắn với thực tế và tương đối phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh Tiểu học. Các bài học được xây dựng theo hướng đồng tâm, gắn lý thuyết với thực hành, coi trọng giáo dục nhận thức và hành vi của học sinh qua bài tập tình huống, bài tập giải quyết vấn đề.

c. Phương pháp giảng dạy và hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh

*) Nhà trường đã cho áp dụng những phương pháp dạy học mới ở trên lớp. Cách dạy học mới phần nào đã tạo cho các em sự say mê, hứng thú khi được tự khám phá kiến thức, được chủ động trong phân tích, nhận xét, đánh giá vấn đề, được phát huy năng lực tự học, tự rèn luyện. Các em có điều kiện để phát huy tính chủ động, sáng tạo, kỹ năng thực hành. Cách làm việc theo nhóm giúp mỗi học sinh có cơ hội bộc lộ suy nghĩ, thái độ, hiểu biết của mình, được tập thể uốn nắn, điều chỉnh. Từ đó phát triển tình bạn, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, tương trợ, ý thức cộng đồng được nâng cao.

 *) Đồng thời nhà trường thực hiện “phương pháp phối hợp” giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường hiện nay:

+ Các lực lượng giáo dục trong nhà trường gồm : CBQL, GVBM, GVCN, nhân viên các bộ phận.

+ Các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường gồm : phụ huynh, chính quyền và các tổ chức Đảng, đoàn thể tại địa phương, các tổ chức xã hội khác.

*) Tổ chức các hoạt động GDNGLL, theo đúng quy định của ngành.

*) Nhà trường cũng đã trang bị những thiết bị cần thiết để phục vụ công tác giảng dạy giáo dục đạo đức cho học sinh như tranh ảnh, phòng trình chiếu…

2. Đánh giá về thực trạng đạo đức của học sinh của nhà trường

*) Nhìn chung, công tác giáo dục đạo đức của trường trong năm 2019 – 2020, đã đạt được những thành quả nhất định như: Việc xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường; nội dung các hoạt động giáo dục đạo đức được thực hiện khá đều đặn; các phương pháp giáo dục đạo đức đã giúp cho học sinh thấy được tác dụng hiệu quả của các phương pháp trong việc rèn luyện bản thân; vai trò các lực lượng giáo dục có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và đồng bộ; GVCN đã xây dựng được kế hoạch cụ thể hàng tuần phù hợp với đặc thù riêng của lớp. Như vậy có thể đánh giá chung việc quản lý giáo dục đạo đức của nhà trường ở mức khá tốt.

3. Về mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, đoàn thể trong việc giáo dục đạo đức học đường

*) Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, đoàn thể trong việc giáo dục đạo đức học đường là vô cùng cần thiết. Nhà trường đã phối hợp với phụ huynh bằng cách gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, định kì qua các buổi họp PHHS đầu, giữa và cuối năm học; qua các buổi họp thường trực Ban đại diện CMHS, qua những lần chủ động gặp gỡ, qua họp Hội đồng kỉ luật học sinh. Nhà trường cũng đã liên hệ với phụ huynh qua sổ liên lạc, thư thông báo, qua điện thoại. Việc phối hợp với địa phương (phường, quận) cũng được thực hiện linh hoạt thông qua những cách thức nêu trên.

*) Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, đoàn thể trong việc giáo dục đạo đức học đường đôi lúc gặp không ít khó khăn:

- Từ phía phụ huynh:

+ Vẫn còn không ít phụ huynh phải lo vấn đề mưu sinh nên chưa thật sự quan tâm sâu sát đến việc giáo dục đạo đức và quản lí giờ giấc học hành, sinh hoạt của con em. Thậm chí, có phụ huynh còn mang tư tưởng giao phó việc dạy dỗ con em cho giáo viên, cho nhà trường, chưa nhiệt tình hợp tác cùng nhà trường.

+ Một số phụ huynh chưa nêu gương tốt cho con em trong giao tiếp, hành xử, trong quan niệm, nếp sống.

+ Giữa nhà trường và gia đình đôi khi chưa thống nhất trong mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục học sinh.

- Từ phía địa phương:

+ Có bản hầu như không liên hệ với nhà trường đề nắm thông tin về tình trạng HS học tập, nghỉ học của bản để có biện pháp phối hợp giải quyết.

II. Đối với đội ngũ CB-GV-NV

Thực hiện công văn số 353/UBND- VP ngày 03 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà về việc khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn đã tuyên truyền giáo dục CB-GV-NV chấp hành, chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo cụ thể như sau:

1. Nhà trường đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học, xây dựng quy định về đạo đức nhà giáo, bộ quy tắc ứng sử trong tường học để CB-GV-NV trong trường thực hiện

2. Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, các tổ trưởng chuyên môn, văn phòng tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 80/2017 /NĐ-CP ngày 17/07/2017 của chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; chỉ thị số 1737/CT-BGD ĐT ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý giáo dục nhà giáo.

Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy bộ môn, nhân viên hành chính văn phòng trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống các vi phạm đạo đức nhà giáo.

          3. Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo; lập biên bản sử lý vi phạm, thành lập hội đồng họp chấn chỉnh, xử lý các biểu hiện vị phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên, học sinh. Đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiêm túc xử lý đối với trường hợp giáo viên vi phạm, tùy theo mức độ không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Đề nghị các cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi ngành những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trong năm học 2019 -2020 trường TH số 1 Mường Mươn không có hiện tượng CB-GV-NV vi phạm đạo đức nhà giáo. 100% CBGV NV nhà trường được xếp loại đạo đức nhà giáo khá và tốt

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường của trường Tiểu học số 1 Mường Mươn năm học 2019 -2020

                                                                                                                                                                                                        Tác giả : Nguyễn Thị Liễu