Hội thi “ Giai điệu Tuổi Hồng ” Liên Đội Trường Tiểu Học Số 1 Mường Mươn năm học 2015-2016

Hội thi “ Giai điệu Tuổi Hồng” được tổ chức Ngày 12 thangs 01 năm 2016. tại trung tâm Trường Tiểu Học Số 1 Mường Mươn .
Hội thi có 15 tiết mục tham gia của 15 chi đội trong nhà trường đã mang tới rất nhiều tiết mục dự thi gồm các thể loại ca - múa - hát với nhiều nội dung rất phong phú và có chất lượng. Với tinh thần trách nhiệm cao của các chi đội và thí sinh, các tiết mục vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, và để lại những ấn tượng sâu sác trong lòng người xem và học sinh toàn trường
 * Kết quả hội thi:
STT Chi đội Điểm Giải
1 Lớp 2 Trung tâm 9,5 Giải nhất
2 Lớp 3 Trung tâm 9 Giải nhì
3 Lớp 5A2 Trung tâm 9 Giải nhì
4 Lớp 1 Trung tâm 8,5 Giải ba
5 Lớp 5A1 Trung tâm 8,5 Giải ba
6 Lớp 4 Trung tâm 8 Giải ba
7 Lớp 5A2 Trung tâm 7 Khuyến khích
8 Lớp 2 Trung tâm 7,5 Khuyến khích
9 Lớp 1 Trung tâm 7 Khuyến khích
10 Lớp 3 Trung tâm 7,5 Khuyến khích
 
 
                                                                                                                                    TRưởng Ban Hội Thi 
                                                                                                                                          Hiệu Trưởng
                                                                                                                                          Lê Thị Đặng
Bài viết liên quan