Tiện ích tính điểm cho giáo viên tiểu học

Tiện ích này tôi đã khóa các công thức ở các dòng có màu nên thầy cô an tâm không sợ mình xóa công thức trong quá trình
Chào quý thầy cô !

    Hôm nay xin giới thiệu đến thầy cô một tiện ích rất hay nhằm giúp thầy cô quản lí điểm trong các lần kiểm tra định kỳ. Đặc biệt là trong việc giúp thầy cô vào học bạ . 

    Tiện ích này tôi đã khóa các công thức ở các dòng có màu nên thầy cô an tâm không sợ mình xóa công thức trong quá trình

nhập điểm. Hơn nữa để tiện cho việc thầy cô có thể chỉnh sửa nên tôi đã không khóa phần chèn dòng hay cột . Vì thế thầy cô có thể thêm dòng hay xóa bớt dòng cho phù hợp với lớp mình. Khi thêm dòng thầy cô nhớ cập nhật công thức xuống là được. Thầy cô xem chi tiết và tải về TẠI ĐÂY 

 
 
Bài viết liên quan