26/10/22  Tin tức - Sự kiện  30
        Tổ khối 1 thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề nghiên cứu bài học, năm học 2022-2023. 
 12/10/22  Tin tức - Sự kiện  31
HỘI NGHỊCÁN BỘ - VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN.
 23/09/22  Tin tức - Sự kiện  37
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề năm học 2022-2023. Tổ khối 2 + 3 trường TH số 1 Mường Mươn đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề Tiếng Việt lớp 3 theo CTPT 2018 .
 09/08/22  Tin tức - Sự kiện  73
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN THÀNH CÔNG RỰC RỠ
 19/05/22  Tin của trường  103
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2021 2022
 17/05/22  Tin tức - Sự kiện  124
NĂM HỌC 2021 -2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN ĐÃ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO CB-GV-NV VÀ HỌC SINH