Hiệu quả tập huấn trực tuyến hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, năm học 2021 – 2022 của trường TH số 1 Mường Mươn

Thực hiện công văn số 467/ PGDĐT ngày 21/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào Mường Chà về việc triệu tập cán bộ giáo viên tham dự tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, năm học 2021-2022. Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn chuẩn bị tốt  mọi điều kiện về cơ sở vật chất(02 phòng tập huấn, mạng Intenet, máy chiếu, màn chiếu..); giao nhiệm vụ cho Ban công nghệ trường học chịu trách nhiệm kết nối thiết bị đảm bảo tốt nhất cho đợt tập huấn.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của nhà trường đã yêu cầu cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện khai báo ý tế trước khi tập huấn đối với những giáo viên nghỉ phép ngoại tỉnh.

         Để đợt tập huấn đạt hiệu quả cao, nhà trường lập danh sách cán bộ giáo viên tham gia, phân công cán bộ giáo viên tham gia tập huấn các môn học theo kế hoạch.

         Ngày 26/7/2021, tập thể cán bộ giáo viên trường TH số 1 Mường Mươn đã có mặt đầy đủ tham gia tập huấn trực tuyến hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2.   

         Trong quá trình tập huấn, cán bộ giáo viên nhà trường luôn tập trung chú ý nghe giảng, tham gia ý kiến thảo luận với giảng viên về nội dung chương trình, phương pháp, hình thức dạy học, các đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 27 và luôn ghi nhớ, thực hiện tốt thông điệp "5K" .

       Sau 5 ngày tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, cán bộ giáo viên trường TH số 1 Mường Mươn đã nắm bắt được các nội dung tập huấn như sau:

       - Mục tiêu biên soạn chương trình sách giáo khoa lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

       - Cấu trúc, nội dung CT sách giáo khoa, sách giáo viên theo từng môn học.

      - Những điểm mới của nội dung, chương trình sách giáo khoa lớp 2:

     - Phương pháp dạy học các dạng bài theo đặc trưng của từng môn học, từng dạng bài học.

     - Cách đánh giá kết quả học tập của học sinh.

       - Cách truy cập vào hành trang số để tìm hiểu tài liệu, nội dung, chương trình sách giáo khoa lớp 2 GDPT mới 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh của đợt tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, năm học 2021-2022.

 

 

 

Đợt tập huấn nội dung hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 của trường Tiểu học số 1 Mường Mươn đạt được kết quả cao. Mỗi cán bộ giáo viên nhà trường đã có hành trang kiến thức cơ bản để truyền tải kiến thức cho các em học sinh lớp 2 theo chương trình phổ thông 2018 trong năm học 2021-2022.

                                                       Nguồn tin: Ban công nghệ trường TH số 1 Mường Mươn.

 

Bài viết liên quan