HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN.

HỘI NGHỊ

CÁN BỘ - VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN.

Thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn lao động huyện Mường Chà về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ  - viên chức - người lao động. Được sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, chiều ngày 7/10/2021 Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn đã phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức - Người lao động năm học 2022 - 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Cán bộ - Viên chức - Người lao động năm học 2021 - 2022, đề ra phương hướng, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

          Tham dự Hội nghị có các đ/c trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể CB-GV-NV Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn.

Đại biểu tham gia Hội nghị

 Hội nghị tiến hành và đã  nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên: bà Nguyễn Thị MùiPBTCB - Phó hiệu trưởng; bà Tạ Thị Uyên – CTCĐCS; bà Đinh Thị Quỳnh – Phó CTCĐCS – Trưởng Ban nữ công , đoàn thư ký gồm 02 thành viên: bà Lò Thị LoanGiáo viên tổ 2+3; bà Vì Thị TỉnhGiáo viên tổ 4+5.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Cán bộ - viên chức - người lao động năm học 2022 - 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực, nghiêm túc, tập trung. Hội nghị đã thông qua báo cáo khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị năm học 2021 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; Báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở và phát động phong trào thi đua, kí kết chương trình phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn, Hội nghị nghe Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021 - 2022, chương trình hoạt động năm học 2022 – 2023.

Bà Nguyễn Thị Mùi - PBTCB - Phó hiệu trưởng thông qua báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và thông qua nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu năm học 2022 – 2023.

Bà Tạ Thị Uyên - CTCĐCS thông qua báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022, phát động thi đua năm học 2022– 2023, kí kết chương trình phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn.

Ông Lường Văn Thiết – Trưởng Ban TTrND Báo cáo hoạt động của Ban TTrND năm học 2021 - 2022, chương trình hoạt động năm học 2022- 2023.

Tại hội nghị đã có nhiều nội dung báo cáo tham luận với những giải pháp đưa ra rất hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, duy trì tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần, nâng cao năng lực chuyên môn cho mỗi giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Bà Đoàn Thị Hải – Tổ trưởng khối 4+5 báo cáo tham luận về các giải pháp huy động và duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần 

Bà Phạm Thị Định - Tổ trưởng khối 1 báo cáo tham luận về các giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân .

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch hội nghị đã kiện toàn ban thanh tra nhân dân mới nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm có 3 đồng chí: Ông Mai Xuân Bình - Trưởng ban; bà Lò Thị Loan - Phó ban; Ông Lò Quyết Thắng - Ủy viên.

Ban thanh tra nhân dân Trường tiểu học số 1 Mường Mươn  nhiệm kỳ: 2022-2024      

Phát huy tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ, chăm lo đời sống cho CB – GV – NV nhà trường, bổ sung thống nhất các nội quy - quy chế làm việc - hoạt động của nhà trường, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm học 2022 - 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu, quy chế đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Lò Thị Loan  - Thành viên tổ thư ký thông qua Nghị quyết Hội Nghị.

Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản năm học: 2022 - 2023

Bế mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Mùi – PBTCB – Phó hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tập trung, dân chủ, sáng tạo của CB - GV - NV trong nhà trường đã hăng hái đóng góp ý kiến xây dựng các chỉ tiêu, phương hướng và biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tạo nên thành công của Hội nghị, đồng thời bà cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm học 2022 – 2023

       Ban Công nghệ thông tin

 

Bài viết liên quan