Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19, năm học 2020 – 2021.

        Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19. Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu, hàng ngày và xuyên suốt trong năm học.

       Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, trường TH số 1 Mường Mươn đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng và ban hành nội quy phòng chống dịch bệnh đối với CB-GV-NV và học sinh trong nhà trường, đối với khách khi đến trường; tổ chức cho CB-GV-NV kí cam kết thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

       Ban chỉ đạo thường xuyên quán triệt quan điểm: " chống dịch như chống giặc" đến tất cả CB-GV-NV trong nhà trường, chỉ đạo CB-GV-NV tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong việc phòng chống dịch, luôn luôn ghi nhớ và thực hiện tốt thông điệp"5K" ( Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khai báo y tế - Khoảng cách)

Hình ảnh các thầy cô thực hiện thông điệp "5K".

      Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc thông điệp"5K", công tác vệ sinh trường lớp, khơi thông cống rãnh đảm bảo trường lớp sạch sẽ, thông thoáng cũng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, vì vậy hằng ngày, hằng tuần, tập thể CB-GV-NV nhà trường cùng nhau thực hiện công tác vệ sinh xung quanh trường lớp để đảm bảo trường học luôn được sạch sẽ khang trang.

       Năm học 2020-2021 đã gần kết thúc, mỗi CB-GV-NV sắp tạm gác lại công việc ở trường trở về với gia đình nhưng tinh thần phòng, chống dịch covid-19 luôn đồng hành với các thầy cô trên mọi chặng đường, trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Tất cả mọi người, ai ai cũng đều mong muốn đóng góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống an bình trở lại với muôn dân.

                                                                                                          Nguồn tin: Ban công nghệ trường TH số 1 Mường Mươn

Bài viết liên quan