TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN THỰC HIỆN LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 -2021

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÂCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 -2021

Năm học 2019-2020 sẽ là năm cuối cùng trước khi chuyển sang thực hiện chương trình giáo dục mới, khởi đầu từ lớp 1. Khoảng thời gian được xem như 'bản lề' chuyển giao giữa hai giai đoạn, mỗi đơn vị trường tiểu học đều xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Căn cứ thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành về Chương trình giáo dục phổ thông.

Thông tư số 01/TT- BGD –ĐT  ngày 30/01/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Đơn vị trường Tiểu học số 1 Mường Mươn đã thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 từ ngày 27/03/2020 đến 06/04/2020.

Trước tiên, nhà trường đã chỉ đạo  tổ chuyên môn nghiên cứu, đánh giá theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; mỗi giáo viên trong tổ bỏ phiếu chọn lựa chọn 1 sách giáo khoa của môn mình phụ trách; tổ tập hợp danh mục chọn sách của giáo viên theo thứ tự chọn từ cao đến thấp, báo cáo hội đồng chọn sách giáo khoa.

Nhà trường đã thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa gồm 11 thành viên. Hội đồng thông qua Quyết định của số 221/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên.

Nghiên cứu danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và ban hành kèm theo Quyết định số 4057/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 phê duyệt. Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/03/2020 phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Các thành viên đã nghiên cứu, đánh giá 5 bộ sách, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của từng bộ sách, bỏ phiếu lựa chọn danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong nhà trường. Với đề xuất của Hội đồng chọn sách, Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành Quyết định số 04 /QĐ-THS1MM ngày 08 tháng 04 năm 2020 về việc ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Danh mục chọn sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường được niêm yết tại bảng tin, được phổ biến rộng rãi đến toàn bộ C-GV- NV học sinh và phụ huynh.

Dưới đây là Bảng danh mục sách giáo khoa kèm theo Quyết định số 04/QĐ-THS1MM ngày 08 tháng 04 năm 2020

TT

Bộ sách

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Tiếng Việt 1

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng,...Trịnh Cam Ly

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

2

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Toán 1

Hà Huy Khoái, Lê Anh Vinh, Nguyễn Áng,...,Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

3

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Toan, Trần Thành Nam, Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

4

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Tự nhiên và xã hội 1

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thấn,...,Hoàng Quý Tỉnh

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

5

Cánh diều

Giáo dục thể chất 1

Đặng Ngọc Quang, Nguyễn Công trường

Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội

6

Cánh diều

Âm nhạc 1

Lê Anh Tuấn, Đỗ Thanh Hiên

Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội

7

Kết nối tri thức với cuộc sống

Mĩ Thuật 1

Đinh Gia Lê, Trần Thị Biển, Phạm Duy Anh

Nhà xuất bản GD Việt Nam

8

Cánh diều

Hoạt động trải nghiệm 1

Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế

Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội

9

Cánh diều (ĐHSP Hà Nội)

Tiếng Anh 1

Lưu Thị Kim Nhung , Đỗ Phi Nga

Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội

Một số hình ảnh của hội đồng chọn sách lớp 1 trường Tiểu học số 1 Mường Mươn.

Tác giả : Nguyễn Thị Liễu                      Nguồn : Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn

 

Bài viết liên quan