Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn tổ chức tổng kết, đánh công tác bồi dưỡng thường xuyên chương trình bồi dưỡng 3, năm học 2020 – 2021.

        Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020 -2021. Chiều ngày 29/4/2021, trường Tiểu học số 1 Mường Mươn tổ chức đánh giá tổng kết công tác bồi dưỡng thường xuyên chương trình bồi dưỡng 03, năm học 2020-2021.

       Công tác bồi dưỡng thường xuyên chương trình bồi dưỡng 03 được thực hiện xuyên xuốt trong năm học thời lượng là 40 tiết bao gồm lí thuyết và thực hành. Mỗi loại hình giáo viên thực hiện bồi dưỡng nội dung của mình theo kế hoạch số 413/KH-PGDĐT, ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà với hình thức tự học kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường.

      Để có hiệu quả cao về bồi dưỡng chương trình bồi dưỡng 03, các tổ chuyên môn đã lập kế hoạch sinh hoạt trao đổi, chia sẻ với nhau về nội dung lí thuyết( những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh); về nội dung thực hành ( cách xây dựng, điều chỉnh kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh) nhằm hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Cô giáo Đoàn Thị Hải chia sẻ những vấn đề chung về dạy học và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Cô giáo Vì Thị Tỉnh chia sẻ nội dung điều chỉnh kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình môn Tiếng Việt theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

 Cô giáo Trịnh Thị Thuỷ chia sẻ nội dung điều chỉnh kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình môn Khoa học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

   Cô giáo Nguyễn Thị Ánh chia sẻ nội dung điều chỉnh kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình môn Tự nhiên & xã hội theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Cô giáo Lò Thị Thêm chia sẻ nội dung điều chỉnh kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình môn Đạo đức theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Thầy giáo Đàm Văn Cường chia sẻ nội dung điều chỉnh kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Cô giáo Đinh Thị Quỳnh chia sẻ nội dung điều chỉnh kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình môn trải nghiệm theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

    Để giúp đỡ đội ngũ hoàn thành nội dung bồi dưỡng, nhà trường  tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trường để hướng dẫn giáo viên tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó cho giáo viên đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng trong công tác học tập bồi dưỡng thường xuyên.

Cô giáo Nguyễn Thị Mùi, Phó hiệu trưởng hệ thống hoá nội dung bồi dưỡng chương trình 03.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh trình bày cách xác định mục tiêu bài dạy phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

     Thầy giáo Mai Xuân Bình trình bày cách tổ chức hoạt động thực hành môn Toán lớp 2 nhằm hỗ trợ học sinh  phát triển phẩm chất, năng lực.

Cô giáo Quàng Thị Lan trình bày cách tổ chức hoạt động phát triển từ mới giúp học sinh phát triển năng lực phẩm chất trong môn học Tiếng Anh.

Cô giáo Trần Thị Mai chia sẻ kinh nghệm tổ chức trò chơi trong môn Toán giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất.

       Để đánh giá kết quả học tập chương trình nội dung 3, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên tham gia làm 01 bài kiểm tra lí thuyết qua hệ thống câu hỏi ttrắc nghiệm và 01 bài thu hoạch đối với nội dung thực hành: Lập kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực phẩm chất cho học học sinh.

       Kết quả 100% giáo viên đã hoàn thành chương trình nội dung bồi dưỡng 03.

      Hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên không những chỉ giúp cho giáo viên có thêm kiến thức, kĩ năng trong quá trình lập kế hoạch dạy học giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực nâng cao chất lượng giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục mà còn giúp giáo viên phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ của năm học.

                                           Nguồn tin: Ban công nghệ trường TH số 1 Mường Mươn.