Trường TH số 1 Mường Mươn thực hiện xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2022-2023

       Thực hiện văn bản số 548/PGDĐT-CMTH ngày 30/6/2022 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Mường Chà về việc tiếp tục xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và rà soát các điều kiện phục vụ năm học mới 2022-2023; Trường TH số 1 Mường Mươn chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2022-2023.

       Để đảm bảo đưa kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục vào thực hiện ngay tuần đầu tiên của năm học, ngày 10/8/2022, Cô giáo Hiệu trưởng tổ chức họp thảo luận xây dựng bối cảnh, đặc điểm nhà trường và Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng sư phạm thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục theo vị trí việc làm của mỗi cá nhân.

       Cô giáo Nguyễn Thị Liễu – Hiệu trưởng nhà trường triển khai và thông qua quyết định phân công nhiệm vụ lập kế hoạch dạy học… cho cán bộ, giáo viên trong hội đồng sư phạm.

     Ngay sau ban hành quyết định, Chuyên môn nhà trường tổ chức hướng dẫn cho các tổ khối chuyên môn tiếp tục lập kế hoạch dạy học theo công văn số 2345/BGDĐT – GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu chương trình môn học, hoạt động giáo dục, sách giáo khoa, điều kiện tổ chức dạy học, thời gian thực hiện chương trình để chọn các nội dung phù hợp;  Lưu ý  giáo viên cần nắm vững mạch nội dung yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục và nội dung bài học, chủ đề học tập được thiết kế trong sách giáo khoa; dựa vào điều kiện cơ sở vật chất của từng điểm trường, đặc điểm đối tượng học sinh của từng khối lớp để xây dựng kế hoạch dạy học, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh bổ sung, tích hợp; điều chỉnh thời lượng thực hiện, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học phù hợp với học sinh, với điều kiện dạy học và hoạt động giáo dục để đạt hiệu quả cao nhất.

Cô giáo Nguyễn Thị Mùi – Phó hiệu trường nhà trường hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2022 – 2023.

      Trong buổi họp triển khai, các thầy cô đã nêu được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lập kế hoạch và đề xuất nhiều ý ‎ kiến hay về việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học giúp học sinh được trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học, phát huy kết quả đã đạt được trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô giáo Lò Thị Loan tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 3

Thầy giáo Bùi Văn Hữu tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán lớp 4

Cô giáo Quàng Thị Lan tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch dạy học môn tiếng Anh lớp 3

   Thầy giáo Mai Xuân Bình tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch dạy học môn HĐTN lớp 3

       Ngay sau khi được nhà trường triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2022-2023. Các tổ khối chuyên môn tổ chức cho giáo viên tiếp tục nghiên cứu công văn số 2345/BGDĐT – GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo, thảo luận những lưu ý của nhà trường khi xây dựng kế hoạch, cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục trong việc đã xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học 2021-2022 để làm cơ sở thống nhất các phương án xây dựng kế hoạch dạy học cho năm học 2022- 2023. Cuối cùng, các tổ khối chuyên môn giao nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ thực hiện xây dựng kế hoạch theo môn học mình được phân công.

Tổ chuyên môn khối 1 thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và HĐGD.

Tổ chuyên môn khối 2,3 thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và HĐGD.

Tổ chuyên môn khối 4,5 thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và HĐGD.

    Năm học 2022 – 2023 đang đến gần, công tác xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, phù hợp với đối tượng học sinh đang được nhà trường quan tâm đặc biệt. Qua việc thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học trong từng môn học, nhà trường đã có cái nhìn sâu hơn, sát hơn về tình hình đội ngũ giáo viên, năng lực thực tế của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học, tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các môn học và hoạt động giáo dục,  thời lượng cho từng tiết học…Việc xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp sẽ góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

                Tác giả: Nguyễn Thị Mùi                                                                                 Nguồn: Ban công nghệ trường TH số 1 Mường Mươn