Tổ khối 1, tổ khối 2+3 trường TH số 1 Mường Mươn thực hiện xây dựng kho tư liệu bài giảng theo chương trình GDPT 2018

     Thực hiện văn bản số 990/PGDĐT-CMTH ngày 8/12/2021 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Mường Chà về việc hướng dẫn xây dựng kho tư liệu bài giảng, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề năm học 2021-2022. Tổ khối 1, Tổ khối 2 + 3 trường TH số 1 Mường Mươn đã tổ chức xây dựng kho tư liệu bài giảng theo chương trình GDPT 2018 với mục đích giúp đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu  triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018,  nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động dạy học cho giáo viên theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

     Ngay sau khi được nhà trường triển khai, định hướng cách thực hiện xây dựng kho tư liệu bài giảng, Tổ khối 1,  tổ khối 2+3 tổ chức cho giáo viên thảo luận, nghiên cứu nội dung sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, các thành viên trong tổ đã trao đổi, thống nhất lựa chọn môn học, tên bài dạy; tập trung xác định mục tiêu bài dạy cần đạt, phương pháp, hình thức, đồ dùng dạy học,  ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động dạy học phù hợp đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các kĩ thuật quay video bài giảng.

    Sau bước giao nhiệm vụ 01 giáo viên lập kế hoạch bài dạy và ý kiến bổ sung của các thành viên trong tổ chuyên môn hoàn thiện bài giảng, Tổ khối 1, tổ khối 2+3 đã tổ chức dạy thực hành, quay video bàì giảng, đăng tải trên Website của nhà trường để thuận tiện cho tất cả giáo viên trong tổ chuyên môn được tham khảo và vận dụng linh hoạt phù hợp với học sinh của lớp mình, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của điểm trường.

 

 

Hoạt động chuyên môn xây dựng kho tư liệu bài giảng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của tổ khối 1,  tổ khối 2+3 đã thành công đáng kể. Qua hoạt động này đã  giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm lập kế hoạch dạy học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học phù hợp. Đặc biệt nâng cao năng lực cho giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học( thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng hành trang số để lấy tư liệu cho bài giảng, sử dụng máy chiếu vi vật thể...), kĩ thuật  quay video bài giảng về chất lượng âm thanh, chất lượng hình ảnh thể hiện bao quát được các hoạt động tổ chức dạy học của giáo viên và các hoạt động tham gia học tập của học sinh.

     Việc xây dựng kho tư liệu bài giảng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là hoạt động cần được quan tâm và chú trọng. Thông qua hoạt động này, nhà trường sẽ có thêm nguồn học liệu, góp phần giúp công tác dạy  học của các thầy cô ngày càng chủ động, hiệu quả hơn nâng cao chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục.

                                                                                                                         Tác giả: Nguyễn Thị Ánh - Tổ trưởng tổ khối 2 + 3

Bài viết liên quan