Tổ khối 2+3 thực hiện Chuyên đề môn Tiếng Việt lớp 2 theo chương trình GDPT 2018

      Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề năm học 2021-2022. Tổ khối 2 + 3 trường TH số 1 Mường Mươn đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề Tiếng Việt lớp 2 theo CTPT 2018 với mục đích giúp đội ngũ giáo viên có kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 phù hợp với đối tượng học sinh, giúp các em tiếp thu - vận dụng kiến thức bài học vào các hoạt động  thực hành, hoạt động trải nghiệm một cách chủ động, tích cực theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

     Để thực hiện hiệu quả chuyên đề, tổ khối 2+3 tổ chức cho giáo viên thảo luận, nghiên cứu nội dung sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, các thành viên trong tổ đã thảo luận, thống nhất lựa chọn chủ đề, tên bài dạy; tập trung xác định mục tiêu bài dạy cần đạt, phương pháp, hình thức, đồ dùng dạy học bám sát với định hướng dạy học đã được tập huấn trực tuyến của BGDĐT tổ chức.

    Nội dung chuyên đề chú trong vào trình tự các hoạt động dạy học của tiết 1,2 môn Tiếng Việt: Khám phá( Khởi động), luyện đọc văn bản, trả lời câu hỏi, luyện tập theo văn bản đọc.    

    Sau khi lập kế hoạch bài dạy cụ thể, tổ khối 2+3 đã tổ chức dạy thực hành, rút kinh nghiệm để  giáo viên trong tổ thực hiện vận dụng vào thực tế đối tượng học sinh của từng lớp, từng điểm trường.

Hoạt động kiểm tra bài cũ

Hoạt động khởi động ( chia sẻ nhóm đôi)

Cô giáo đọc mẫu bài tập đọc

Học sinh chia sẻ nghĩa của từ mới trong bài đọc

Học sinh đọc cả bài tập đọc

Học sinh thảo luận nhốm đôi trả lời câu hỏi

Cô giáo hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm 4 tìm nội dung chính của bài đọc

HĐ luyện tập theo văn bản đọc( nói và đáp- hs giới thiệu bản thân trước khi hỏi đáp)

HĐ luyện tập theo văn bản đọc( nói và đáp)

        Sau hoạt động dạy thực hành, tố chuyên môn đã cùng nhau rút kinh nghiệm, các đồng chí giáo viên trong tổ đã cùng trao đổi, chia sẻ, đề xuất các giải pháp, tháo gỡ khó khăn dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đây là hoạt động rất ý nghĩa đối giáo viên được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao về tính thiết thực, hiệu quả, nhất là trong năm đầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2. Và cũng thông qua nội dung thảo luận, trao đổi, chia sẻ của giáo viên, Ban giám hiệu chỉ ra các giải pháp về tổ chức hoạt động dạy học, việc tích hợp, lồng ghép nội dung Giáo dục địa phương, Quốc phòng an ninh, giáo dục kĩ năng sống vào các hoạt động dạy học phù hợp, sự chủ động của giáo viên trong việc chọn lựa hoạt động phù hợp với đối tượng học sinh trong quá trình dạy học môn Tiếng Việt lớp 2.

       Chuyên đề dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 - chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng nghiên cứu bài học của tổ khối 2+3 đã thành công đáng kể. Chuyên đề giúp giáo viên bồi dưỡng chuyên môn, phát triển năng lực dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học....nâng cao chất lượng giáo dục môn Tiếng Việt nói riêng, các môn học và các hoạt động giáo dục nói chung.

      Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh vừa phải thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid -19, nhưng nhất định tổ khối 2 + 3 sẽ luôn đoàn kết nhất trí, tích cực tự học tự rèn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                      Tác giả: Nguyễn Thị Ánh - Tổ trưởng tổ khối 2 + 3

Bài viết liên quan