Tổ khối 2 + 3 Trường TH số 1 Mường Mươn tổ chức dạy thực nghiệm tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3

        Thực hiện văn bản số 166/PGDĐT-CMTH ngày 4/3/2022 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Mường Chà về việc triển khai các hoạt động dạy thực nghiệm tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3 tỉnh Điện Biên; Tổ khối 2 + 3 Trường TH số 1 Mường Mươn đã tổ chức dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 với chủ đề: Trò chơi dân gian trên quê hương Điện Biên.

       Ngay sau khi được nhà trường triển khai, định hướng về việc tổ chức dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương lớp 3. Tổ khối 2+3 tổ chức cho giáo viên thảo luận, nghiên cứu xây dựng tiến trình dạy học theo chủ đề đã được phân công, các thầy cô tập trung nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu về các kí hiệu và hướng dẫn sử dụng tài liệu, từ đó các thầy cô có cơ sở để phân bố thời gian cho 03 tiết dạy/ chủ đề, thiết kế các phương án dạy học phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, phát triển phẩm chất, năng lực cho các em và chuẩn bị các phương tiện cần thiết cho các tiết dạy thực hành.

      Bên cạnh trao đổi để xây dựng các hoạt động dạy học, các thầy cô cũng quan tâm đên cả nội dung đánh giá ưu điểm, hạn chế của tài liệu, có ‎ý‎ kiến đề xuất chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu chuẩn bị cho năm học 2022-2023.

      Cô giáo Nguyễn Thị Mùi Phó hiệu trưởng nhà trường triển khai, định hướng cách tổ chức dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương lớp 3.

Cô giáo Đinh Thị Quỳnh tham gia ‎ý kiến tổ chức dạy học của hoạt động khởi động.

Cô giáo Trịnh Thị Thuỷ tham gia ‎ý kiến tổ chức dạy học của hoạt động khám phá - trải nghiệm.

Cô giáo Phạm Thị Định tham gia ‎ý kiến tổ chức dạy học của hoạt động thực hành- vận dụng

Cô giáo Đoàn Thị Hải tham gia ‎ý kiến về việc chuẩn bị phương tiện dạy học cho dạy thực nghiệm..

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh nhận xét ưu điểm, hạn chế của tài liệu giáo dục địa phương lớp 3.

    Sau khi đã thống nhất tiến trình các hoạt động dạy học, tổ khối 2 + 3 tổ chức dạy thực hành để đánh giá, kiểm nghiệm tính khả thi, mức độ đáp ứng yêu cầu về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nội dung bài học, mức độ phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường; đánh giá quá trình hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh. Từ đó rút ra kinh nghiệm để thực hiện dạy học tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3 trong năm học tới.

     Việc thực hiện tổ chức day thực nghiệm tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3 là hết sức cần thiêt, thông qua hoạt động dạy thực nghiệm đã giúp giáo viên bước đầu có những bài học, những trải nghiệm kiến thức cơ bản cho bản thân về cách lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động dạy học tài liệu Giáo dục địa phương trước khi bước vào năm học mới 2022- 2023.

                                                                                                                              Tác giả: Đinh Thị Quỳnh - Tổ phó tổ khối 2 + 3

 

Bài viết liên quan