Trường TH số 1 Mường Mươn tham gia tập huấn trực tuyến: Tăng cường kĩ năng đọc - viết cho học sinh Tiểu học.

Thực hiện văn bản triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn phương pháp tăng cường năng lực đọc – viết cho học sinh tiểu học của Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Điện Biên. Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn chuẩn bị tốt  mọi điều kiện về cơ sở vật chất(01 phòng tập huấn, mạng Intenet, máy chiếu, màn chiếu..); giao nhiệm vụ cho Ban công nghệ trường học chịu trách nhiệm kết nối thiết bị đảm bảo tốt nhất cho đợt tập huấn.

         Để đợt tập huấn đạt hiệu quả cao, nhà trường đã lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng tham gia tập huấn, lập danh sách nộp về Phòng giáo dục đào tạo.

         Ngày 12/01/2022, các thầy cô có tên trong danh sách đăng kí đã có mặt đầy đủ tham gia tập huấn trực tuyến nội dung tăng cường kỹ năng đọc - viết cho học sinh.   

         Trong quá trình tập huấn, các thầy cô luôn tập trung chú ý nghe giảng, tham gia ý kiến thảo luận với giảng viên, thực hiện làm bài tập mà giảng viên yêu cầu trên chatbox.

       Sau 2 ngày tham gia tập huấn, cán bộ giáo viên trường TH số 1 Mường Mươn đã nắm bắt được những định hướng sử dụng các giải pháp tăng cường đọc - viết cho học sinh tiểu học gồm 32 hoạt động chia ra làm 05 chủ đề, tương ứng với những nội dung kiến thức cần thiết để phát triển cho học sinh Tiểu học, các hoạt động được xây dựng trên các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học, phù hợp với nhu cầu học một cách tích cực, sáng tạo, chủ động của các em.

 Giáo viên có thể trực tiếp áp dụng hoặc linh hoạt vào bài giảng của mình sao cho việc lồng ghép đáp ứng với mục tiêu của bài dạy đề ra.

  Các giải pháp cũng giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc giúp học sinh phát triển năng lực phẩm chất đáp ứng chương trình giáo dục PT 2018.

      Dưới đây là một số hình ảnh tham gia tập huấn của các thầy cô trường TH số 1 Mường Mươn.

 

 

 

       Đợt tập huấn các giải pháp tăng cường đọc - viết cho học sinh tiểu học đã bổ sung cho  giáo viên  những phương pháp và hình thức dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, giúp giáo viên có thêm năng lực dạy học, giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực hợp tác, giải quyêt vấn đề, nâng cao chất lượng đọc-viết nói riêng, chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục nói chung.

                                                                                                                                 Tác giả: Nguyễn Thị Ánh - Tổ trưởng tổ khối 2 + 3.

Bài viết liên quan