TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN CHUẨN BỊ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐỐI VỚI LỚP 1 NĂM HỌC 2020 -2021 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN

       Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong nghị quyết quy định: "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh"; Quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. Về lộ trình áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 như sau: Năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023- 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

      Để thực hiện áp dụng CTGDPT  đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, đơn vị trường tiểu học số 1 Mường Mươn đã chuẩn bị các nội dung sau :

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

         - Nhà trường đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh Điện Biên, UBND huyện, phòng GD& ĐT Mường Chà về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

       - Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện.

        - Phát huy vai trò của  cấp ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, các tổ chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

         - Khuyến khích CBQL – GV- NV  cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

2. Chuẩn bị đội ngũ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

         - Căn cứ vào Kế hoạch mở lớp năm học 2020 -2021, nhà trường rà soát, dự kiến phân công đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. Năm học 2020 -2021 trường tiểu học số 1 Mường Mươn kế hoạch mở 18 lớp với 348 học sinh trong đó khối 1 có 4 lớp với 79 học sinh.

          - Về đội ngũ giáo viên nhà trường đảm bảo đủ về số lượng và loại hình. 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình.

          - Về công tác bồi dưỡng đội ngũ : Nhà trường đã  lập danh sách và cử 100% giáo viên của trường tham gia bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 do Phòng GD & ĐT tổ chức từ ngày 19/02/2020 đến 29/02/2020.

         - Ngoài đợt bồi dưỡng tập trung do phòng GD & ĐT huyện tổ chức, đơn vị trường tiếp tục bồi dưỡng cho CBQL- GV về chương trình GDPT 2018 để  nắm chắc : Mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Chương trình các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đối với cấp Tiểu học đó là Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm (trong đó có nội dung giáo dục của địa phương). Bồi dưỡng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; Chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn, tổ chức cho CBQL- GV xem các video, băng hình về tổ chức “Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề”  và “Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”,  xem video các tiết dạy thực nghiệm các môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Âm Nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất. Tìm hiểu sách giáo khoa, thảo luận xây dựng Kế hoạch giáo dục đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 3. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

     - Nhà trường chủ động rà soát, các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;  Tham mưu với các cấp đầu tư trang cấp cho nhà trường  đảm bảo đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tăng cường công tác quản lý đảm bảo sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Hiện tại nhà trường có 18 phòng học/ 18 lớp trong đó phòng học kiên cố là 10 phòng, bán kiên cố 8 phòng đảm bảo đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày.

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông qua mạng internet theo các chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tóm lại : Để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021 đạt hiệu quả đơn vị trường cần làm tốt các nội dung sau :

* Đối với cán bộ quản lý :

             Chủ động nghiên cứu và triển khai các văn bản chỉ đạo tới toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh; rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đánh giá sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên; tuyên truyền về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trong cấp uỷ, chính quyền địa phương, tới toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, PHHS, nhân dân và toàn xã để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các lực lượng xã hội. Báo cáo kế hoạch với địa phương, chủ động dự kiến phân công giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

* Đối với giáo viên:          

            Nhận thức rõ giáo viên là nhân tố quan trọng nhất để thực hiện chương trình, dạy học theo chương trình; sự thay đổi thành công hay không không phải là chương trình, sách giáo khoa mà phải là thay đổi của người giáo viên; giáo viên phải luôn yêu nghề, tâm huyết với nghề, luôn luôn tự học; chủ động, sáng tạo, phát huy sáng tạo cao nhất.

* Đối với học sinh:

            Chăm chỉ học tập, rèn luyện phát huy phẩm chất năng lực, chủ động trong học tập, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, năng lực giao tiếp, hợp tác……...

* Đối với phụ huynh học sinh:

             Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con em mình.

              Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thầy cô giáo trong việc rèn luyện, giáo dục học sinh. Hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

                         Một số hình ảnh về các hoạt động trong năm học của trường.

                                                       Ngày hội đọc sách

                                               Hoạt động văn nghệ

                                           Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Nguồn : Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn                                                           Tác giả : Nguyễn Thị Liễu