TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN MODUN 1, TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG MODUN 2 ĐÓI VỚI CBQL- GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Công tác bồi dưỡng thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hình thức trực tuyến tại trường Tiểu học số 1 Mường Mươn

Thực hiện Kế hoạch số 431/KH-PGD ĐT ngày 21/07/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục và bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2020 -2021. Công văn số 76/CV-ETEP V/v triển khai bồi dưỡng GVPT và CBQL CSGDPT đại trà của các trường ĐHSP tham gia ETEP ngày 13/4/2020 của Ban quản lý chương trình ETEP – Bộ Giáo dục & Đào tạo. Công văn số 5016/BGD ĐT – GDTrH ngày 20/11/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đẩy mạnh triển khai bồi dưỡng và báo cáo xây dựng quản lý thông tin về BDTX cho đội ngũ GV & CBQL CSGDPT theo hình thức trực tuyến. Đơn vị trường Tiểu học số 1 Mường Mươn đã triển khai, hướng dẫn đội ngũ CBQL - Giáo viên thực hiện tốt việc bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức trực tuyến qua mạng (gọi là LMS) và sẽ được Bộ GD&ĐT công nhận hoàn thành các khóa tập huấn Chương trình GDPT 2018

Theo chỉ đạo của Phòng GD & ĐT, đơn vị trường đã tạo tài khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng. Phân công 1 CBQL và 1 giáo viên trực tiếp  tham gia tập huấn sử dụng phần mềm đào tạo trực tuyến trên hệ thống SMARTLMS theo Quyết định số 421/QĐ-PGD ĐT ngày 10/11/2020 của Phòng GD & ĐT huyện Mường Chà và đã triển khai kịp thời đến đội ngũ CBQL –GV của trường, giao tài khoản tập huấn cá nhân cho mỗi cán bộ quản lý, giáo viên. Ngay trong tháng 11/2020 tất cả CBQL – GV của trường đã thực hiện đăng nhập tài khoản cá nhân và tham gia học tập trực tuyến. Để giúp đỡ đội ngũ hoàn thành nội dung học tập, nhà trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trường, giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ khó khăn cho CBQL,- GV đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập giữa các giáo viên trong trường.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường chiều thứ sáu ngày 11/12/2020 nhà trường đã tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng MODUN1 cụ thể đó là :

* Đối với cán bộ quản lý : Qua việc học tập  MODUN 1 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học” CBQL đã nghiên cứu và nắm chắc các nội dung:

Phân tích điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018, xác định  được nhiệm vụ của bản thân trong việc thực hiện chương trình GDPT.

Phân tích được chương trình giáo dục cấp Tiểu học ; xây dựng được kế hoạch giáo dục nhà trường

Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, xây dựng hoạt động trải nghiệm phù hợp vứi điều kiện của nhà trường, địa phương

Chi đạo giáo viên vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp, dạy học tích hợp, phân hóa, tích cực hóa các hoạt động của học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động dạy học.

Tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. 

* Đối với giáo viên:  Qua việc học tập  MODUN 1 “Tìm hiểu chương trình phổ thông tổng thể và tìm hiểu chương trình môn học” giáo viên đã nghiên cứu và nắm chắc các nội dung đó là :

Nghiên cứu các video trao đổi về chương trình giáo dục phổ thông : chương trình tổng thể

 Nghiên cứu tài liệu chương trình GDPT :chương trình tổng thể.

Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan lien quan đến phần tím hiểu chương trình giáo dục phổ thông : chương trình tổng thể.

 Thực hành lập kế hoạch bài học đối với môn học

Sau khi hoàn thành khóa học giáo viên đã phân tích được cơ sở khoa học, thực tiến của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phân tích được những đặc trưng của chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên các phương diện cấu trúc, phẩm chất năng lực, tích hợp và phân hóa , tính mở và linh hoạt của chương trình.

Xác định được vai trò và trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác ( Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên) khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

* Kết quả hoàn thành MODUN I :

-Cán bộ quản lý : Trường có 3/3 CBQL trong diện  tham gia bồi dưỡng đại trà đã hoàn thành nội dung bồi dưỡng MODUN 1  được đánh giá “Đạt”

 - Giáo viên : Có 27 giáo viên tham gia bồi dưỡng các môn Toán, Tiếng Việt, TNXH, Khoa học, Lịch Sử- Địa lý, Giáo dục công dân, Đạo đức, Hoạt động giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học và đã hoàn thành nội dung học tập.

Sau phần đánh giá kết quả bồi dưỡng Modun 1, nhà trường đã triển khai, hướng dẫn đăng ký bồi dưỡng Modun 2.

* Đối với CBQL : Học tập MODUN 2 : “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học”

* Đối với giáo viên : Học tập MODUN 2 với 2 nội dung “Môn cơ sở lý luận” và “Nghiên cứu môn học – Phương pháp, kỹ thuật dạy học…”

Việc học các mô đun trên Hệ thống LMS giúp CBQL- GV được tiếp cận với nguồn học liệu phong phú. được đánh giá một cách khách quan năng lực nghề nghiệp của mình trên hệ thống LMS, đồng thời được khảo sát nhu cầu học tập cá nhân. Từ đó, CBQL - GV sẽ được bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân để phát triển năng lực, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT mới, đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT và Chuẩn Hiệu trưởng theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT.

Công tác bồi dưỡng giúp CBQL -  GV nắm chắc chương trình tổng thể, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục cũng như các phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá theo chương trình mới là đặc biệt quan trọng. Bởi vì đội ngũ GV đóng vai trò quan trọng, trực tiếp tạo ra sản phẩm giáo dục, là yếu tố quyết định sự thành công đổi mới giáo dục và thực hiện thành công chương trình GDPT mới.

                                        Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động bồi dưỡng trực tuyến

                            

                                       CBQL - GV đang chia sẻ nội dung học tập của mỗi môn học trong MODUN 1

                     Đồng chí Lò Ngọc Sơn nêu những khó khăn  trong quá trình học tập MODUN 1

           Đồng chí Nguyễn Thị Mùi Phó hiệu trưởng giải đáp thắc mắc của giáo viên về nội dung học tập tại MODUN 1

                            Đồng chí Trịnh Thị Thủy trao đổi kinh nghiệm và báo cáo kết quả học tập MODUN 1

                                  Đồng chí Đinh Thị Quỳnh chia sẻ kết quả học tập MODUN 1 môn Tiếng Việt

Đồng chỉ Hiệu trưởng Nguyễn Thị Liễu  đánh giá chung kết quả bồi dưỡng MODUN 1,

 triển khai đăng ký học tập MODUN2

 

Tác giả : Nguyễn Thị Liễu           Nguồn Ban CNTT trường TH số 1 Mường Mươn

Bài viết liên quan