TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2020 -2021

Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn Tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị trực tuyến

Thực hiện công văn số 435/PGD ĐT-THCS ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Mường Chà về việc bồi dưỡng chính trị cho cán bộ- giáo viên năm học 2020 -2021. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Chà đã lựa chọn hình thức bồi dưỡng trực tuyến với các điểm cầu ở mỗi đơn vị trường học. Dưới sự chỉ  đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đơn vị trường Tiểu học số 1 Mường Mươn đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công tác bồi dưỡng.

Ngày 23/08/2020 Ban công nghệ thông tin của trường đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống máy tính, máy chiếu, đường truyền Internet, phòng họp, điện, loa sẵn sàng cho công tác bồi dưỡng.

Ngày 24/08/2020 đơn vị trường đã tham gia bồi dưỡng với tổng số 32/32 CB-GV trong đó BGH 4 đồng chí giáo viên 28 đồng chí đạt tỷ lệ 100%.

Công tác điểm danh trước giờ học

Trong quá trình bồi dưỡng 100% cán bộ quản lý, giáo viên nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học, nghiêm túc học tập. Sau khóa học 100% CBQL- GV đã nắm vững nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề mới cần nhận thức đúng, sâu sắc trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước; những vấn đề lịch sử đảng bộ và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Chuyên đề  “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cán bộ quản lý và giáo viên đang tham gia học tập

Sau khi tiếp thu nội dung các chuyên đề, nhà trường đã tổ chức cho CBQL- GV viết bài thu hoạch. Tổng số có 32/32 CBGV tham gia viết bài  bài thu hoạch đạt tỷ lệ 100%. Kết quả đạt loại Giỏi có 20/32 CBGV đạt tỷ lệ 62,5%, loại khá 12/32 CBGV đạt 37,5%.

Cán bộ quản lý và giáo viên viết bài thu hoạch

Công tác  bồi dưỡng chính trị trong hè 2020 là nội dung thiết thực, giúp cán bộ quản lý và giáo viên cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác quản lý và giảng dạy taị đơn vị trường.

 

Nguồn : Ban CNTT trường TH số 1 Mường Mươn                                     Tác giả : Nguyễn Thị Liễu

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan